Koningsspelen   06-04-2018

Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 20 april. We zullen die dag op het plein gezamenlijk feestelijk openen. Daarna zullen gedurende de ochtend spel- en sportactiviteiten plaatsvinden. Groep 1 t/m 7 zullen deze dag samen optrekken tijdens een circuit. De kinderen uit groep 6 zijn de groepsleiders en groep 7 gaat de spelletjes leiden. Groep 8 gaat, als afsluiting van Cito toetsweek, een andere activiteit doen. Zal dan nu eindelijk Koning Willem Alexander of Koningin Maxima de Springplankers komen aanmoedigen?
Top


Schoolfotograaf   06-04-2018

Maandag 23 april komt de schoolfotograaf weer plaatjes schieten van onze knappe koppies van de hele brede school. Ook dit jaar worden er naast groepsfoto’s ook weer portretfoto’s en gezinsfoto’s gemaakt. De portretfoto’s, groepsfoto’s en gezinsfoto’s, bestaande uit basisschoolkinderen, worden onder schooltijd genomen. Ook van de kinderen van de peuterspeelzaal worden portretfoto’s genomen. Mocht uw kind niet op maandag naar de peuterspeelzaal gaan dan bieden we de mogelijkheid om na schooltijd (na 14.25 uur) een portretfoto te laten maken. Heeft u hier interesse in? Stuur dan voor 16 april een mail naar onderstaand mailadres. Na schooltijd (vanaf ongeveer 14.25 uur) bieden wij de mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten maken met ook oudere of jongere broer(s) en/of zus(sen). Om dit in goede banen te leiden is vooraf opgave echter wel noodzakelijk. Dit kan door vóór 16 april een mail te sturen naar activiteiten@bredeschooldespringplank.nl. Vermeld de voornamen en achternaam van de kinderen en in welke groepen ze zitten (dus ook bijvoorbeeld peuterspeelzaal of kinderdagverblijf). Ook dit jaar zal de financiële afwikkeling van de bestellingen digitaal verwerkt worden. Nieuw is dat u bij de bestelling zelf voor een achtergrond van de foto’s kunt kiezen.
Top


Koningsdag Heino    06-04-2018

Aan het gevarieerde programma op Koningsdag in Heino te zien zal iedereen zich vrijdag 27 aprig goed kunnen vermaken. Voor meer informatie: www.oranjefeestheino.nl Voor de basisschoolkinderen organiseert voetbalvereniging Heino het jaarlijkse Koningsdag Schoolvoetbaltoernooi. Kinderen die hieraan mee willen doen, kunnen zich t/m 9 april opgeven bij de groepsleerkracht. U komt toch ook onze Springplankers tijdens het schoolvoetbaltoernooi aanmoedigen? Het toernooi start rond 8.30 uur en wordt gehouden op de voetbalvelden van vv Heino.
U komt toch ook onze Springplankers tijdens het schoolvoetbaltoernooi aanmoedigen? Het toernooi start rond 8.30 uur en wordt gehouden op de voetbalvelden van vv Heino.
Top


Workshop ‘Taart’   06-04-2018

Donderdag 26 april is de eerst volgende bredeschoolactiviteit. Deze keer zal samen met Edith van EETIT iets lekkers gemaakt worden. Wat er gemaakt wordt blijft nog een verrassing. De aanmeldingen stroomden zo snel binnen, dat de workshop nu al vol is. Helaas kan niemand zich meer opgeven. 19 juni is de laatste bredeschoolactiviteit van dit schooljaar: ‘spel & sport’.
Top


Schoolapp    05-04-2018

Er hebben zich al veel ouders aangesloten bij onze praktische en schoolapp. Op deze app worden regelmatig berichten en foto`s geplaatst van de groep(en) van uw kind(eren). Door alsnog aan te melden, mits u geen nieuws en foto`s over de komende activiteiten. Op school liggen informatiebrieven hoe deze app geïnstalleerd kan worden.
Top