Rapportengesprekken   16-02-2018

Volgende week zijn de rapportengesprekken (tienminutengesprekken). U wordt tijdens deze gesprekken geïnformeerd over de vorderingen van uw kind, de uitslagen van de toetsen die in de weken voorafgaand afgenomen zijn en natuurlijk over het welbevinden van uw kind in de groep. De rapporten worden voorafgaand aan het gesprek meegegeven. Mocht tijdens het tienminutengesprek blijken dat er meer tijd nodig is, dan wordt er een vervolgafspraak gepland. De ouders van groep 8 hebben de rapportengesprekken vorige week al gehad. Deze gesprekken zijn gecombineerd met de schooladviesgesprekken. Bij deze schoolkeuzegesprekken zijn ook de kinderen uitgenodigd. Het gaat immers over hun nabije toekomst. Daarnaast is het een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar de kinderen structureel uitgenodigd worden bij alle gesprekken.
Top


Sportnieuws Sportclinics   15-02-2018

(1 maand sporten voor €5,-) Maak kennis met hockey, tennis, atletiek en fietsen door deel te nemen aan de verschillende sportclinics. In maart (7, 14, 21 en 28 maart van 16.00 tot 17.00 uur) is BMX, MTB en wielrennen aan de beurt. Aanmelden voor 3 maart bij ramelesport@gmail.com onder vermelding van naam, leeftijd en school. Minimale leeftijd is 8 jaar.
Top


Table Stars   15-02-2018

Top