Kleuternieuws   14-11-2018


Klank- lettertafel.
Deze week en volgende week staat de klank en letter e centraal. De e van emmer, pet en mes.
Er staan al meegebrachte voorwerpen op de tafel in de klas. De kinderen kunnen al veel woorden verzinnen met de klank e. Probeer het thuis ook maar eens.
 
Nieuwe leerlingen.
Wat fijn dat we in de kleutergroepen nieuwe gezichten mogen verwelkomen. In groep 1A is Noah gestart met de wendagen. In groep 1B is Mila gestart.
We wensen jullie veel plezier op onze school.
 
Boswandeling Haarle.
Wat hebben we heerlijk gewandeld op de Sprengenberg in Haarle. De route van Mies de specht konden we volgen door de borden te zoeken. Dit konden de kinderen goed. Een boswachter stond ons op te wachten bij het bezoekerscentrum. De opgezette vos maakte indruk op de kinderen. Wat hebben we veel gezien in het bos.
Een dierenhotel, spechtgaten in bomen, tamme kastanjes en een diepe kuil.
 
Top


Sociale vaardigheidstraining    14-11-2018

 

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening biedt de training sociale vaardigheden aan, voor kinderen van groep 5/6 en groep 7/8. In de trainingen wordt in diverse vormen onder meer gewerkt aan het leggen van contacten, luisteren, een mening geven, omgaan met kritiek, samenwerken en nee zeggen.

 

Voor sommige kinderen is het niet gemakkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, omdat ze verlegen zijn of omdat ze juist erg op de voorgrond treden. Dit kan als gevolg hebben dat ze worden geplaagd, zich terugtrekken, zich eenzaam gaan voelen en daardoor psychische en/of leerproblemen ontwikkelen. Voor deze kinderen biedt De Kern een training sociale vaardigheden aan. Het doel van deze training is om de sociale competentie te vergroten, zodat kinderen beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties. In de groep wordt op een speelse- en gevarieerde manier gewerkt.

 

Er zijn 8 bijeenkomsten van 1,5 uur na schooltijd. De groep bestaat uit jongens en meisjes met verschillende leerdoelen. Iedere week krijgen de kinderen opdrachten mee naar huis voor zichzelf en opdrachten voor hun ouders. De training wordt begeleid door 2 maatschappelijk werkers. Voor de start wordt ieder kind met ouders uitgenodigd voor een intakegesprek en er is een informatieavond voor ouders. Er zijn geen kosten verbonden aan deze trainingen.

Voor meer informatie en opgave: Thomas Ziethof of Karin Grendel op het telefoonnummer 0570-547300 of per mail t.ziethof@stdekern.nl of k.grendel@stdekern.nl.

Top


Wat moeten we zonder de OV? De OV heeft vacature ruimte…   14-11-2018

 

De Oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om actief mee te helpen met het organiseren van activiteiten op school? Ziet u zichzelf ook al in de kerstcommissie zitten of met Sinterklaas overleggen hoe dit jaar het grote feest op 5 december eruit zal gaan zien?

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Er wordt ongeveer 10 keer per schooljaar vergaderd op een doordeweekse avond.

Wilt u eens sfeer proeven of heeft u vragen, schuif dan gerust aan bij een van onze vergaderingen. De eerst volgende vergadering is woensdag 21 november om 20.00 uur.

 

Top


Mediawijsheid   14-11-2018

 

Internet, games en social media: de mogelijkheden die media bieden zijn enorm. De kinderen van groep 8 gaan in de week van mediawijsheid (van 16 t/m 23 november) aan de slag met het spannende mediawijsheidspel: Mediamasters.

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.

www.mediamasters.nl

Top


Hij komt, hij komt….   14-11-2018


Volgend weekend komt Sinterklaas weer in het land. Natuurlijk wordt dit gezellige feest ook uitgebreid met de hele brede school gevierd. De Ouderverenging zal de school weer mooi versieren. Woensdag 21 november mogen alle kinderen van de brede school de schoen zetten. Nu maar hopen dat Sinterklaas en de pieten die nacht in Heino komen.
Donderdag 22 november gaan voor één keer de schooldeuren pas om 8.30 uur open en gaan we gezamenlijk naar binnen. Uiteraard kunnen de kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang wel eerder naar binnen.
 
Op woensdag 5 december zullen Sinterklaas en de pieten een bezoek brengen aan de hele brede school. Wilt u hier ook getuige zijn van de aankomst? Noteer het dan alvast in uw agenda: woensdag 5 dec om ongeveer 8.35 uur. Specifieke informatie over deze feestelijke dag volgt in de volgende Springtijding.
 
De groepen 5 t/m 8 vieren op 5 december het surprisefeest. Zij gaan 19 november lootjes trekken. Het is de bedoeling dat zij voor het uitverkoren kind een cadeautje van €3,50 kopen. Bij dit cadeautje wordt een gedicht en een surprise gemaakt. De kinderen van groep 5 maken in ieder geval een surprise, gedicht mag. De gedichten moeten op de computer worden gemaakt en uitgeprint. We gaan ervan uit dat u thuis een oogje in het zeil houdt met het maken van de surprise. Let erop dat er geen viezigheid in komt en geen grabbeldozen gemaakt worden.
Zoals eerder vermeld zijn de kinderen woensdag 5 december om 12.00 uur vrij.
 
Top


Kinderraad   14-11-2018

 

De kinderraad heeft vorige week voor het eerst bij elkaar gezeten en heeft direct al een klusje van de Kerstcommissie ontvangen. Middels een enquête gaan ze in de groepen inventariseren hoe de kinderen het Kerstfeest op school graag vieren. 

Top


Van de directie   14-11-2018


Kanjerinterventie
Afgelopen dinsdag heeft groep 6 een speciale Kanjerinterventiedag gehad. Een intensieve dag voor de kinderen, maar we kijken er met een goed gevoel op terug. Het spreekt voor zich dat we deze stap voortzetten in de groep. We waarderen de opkomst en betrokkenheid van de ouders enorm. Over enkele weken zullen we middels een ouderavond samen evalueren.
 
Ouderavond groep 3
Vorige week zijn de ouders van groep 3 uitgenodigd voor een ouderavond om samen terug te blikken op de afgelopen periode en de lijnen uit te zetten voor de komende periode. We hebben de avond als zeer positief ervaren en nemen de inbreng (de tips en tops) van u als ouders dan ook graag mee voor het vervolg.
Tijdens deze avond hebben we de ouders geïnformeerd over de tijdelijke formatie uitbreiding die we in deze groep in gaan zetten.
Groep 3 zal in de maanden november en december op de ochtenden gesplitst worden. Juf Fenny Eikelenberg neemt deze taak op zich. Zij zal naast juf Marjanne en juf Loes lesgeven aan een deel van groep 3. Juf Fenny is voor de kinderen en voor ons een bekend gezicht. Zij heeft vorig jaar veelvuldig op school ingevallen.
Tijdens de pauzes, tijdens gym en op de middagen is de groep weer samen.
 
Cito toetsweek groep 8
De kinderen van groep 8 zullen volgende week de Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem maken. De overige groepen maken de toetsen halverwege het schooljaar.
 
Top


Gratis workshop “Boodschappen doen met kinderen’’   08-11-2018


Schreeuwt of huilt je kind ook als hij of zij iets niet krijgt, gaat op de grond liggen, erg lang doorzeuren of steeds weglopen? Hierdoor kan boodschappen doen met je kind erg stressvol zijn. Er zijn nog veel meer redenen waardoor boodschappen doen met kinderen stressvol kan zijn. Veel ouders doen om deze redenen liever geen boodschappen samen met kinderen. Toch is het mogelijk om dit op een rustige en plezierige manier te doen. Herken je bovenstaande redenen, dan raden wij de workshop ‘’boodschappen doen met kinderen’’ zeker aan.
Op 22 november organiseren wij vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte een aansprekende workshop ‘’boodschappen doen met kinderen’’ die valt onder het opvoedprogramma Positief Opvoeden van Triple P. 
Wat leer je in de workshop? Er zijn veel kinderen die zeuren om een product of worden boos als ze iets niet krijgen. Hoe kan je hier op een positieve manier op reageren? Dat leer je in deze workshop! We gaan twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die ook willen leren om hier op een positieve manier op te reageren. 
Inhoud workshop In deze workshop ga je met elkaar kijken hoe je het probleem het beste kunt aanpakken. Samen met andere ouders krijg je van Marieke Elders, Triple P-trainer, informatie over waarom kinderen soms lastig gedrag laten zien tijdens het boodschappen doen. Je leert hoe je op een positieve manier kan reageren op uw kind zodra hij bijvoorbeeld boos wordt, omdat hij iets niet krijgt of hoe je moet handelen wanneer uw kind steeds wegloopt. 
Je hoort ook welke opvoedstrategieën kunnen helpen om dit soort problemen te voorkomen. Met de tips en informatie maakt u een persoonlijk plan van aanpak om het boodschappen doen voortaan leuk en plezierig te maken. De workshop bestaat afwisselend uit film, theorie en lekker zelf aan de slag gaan. Aan het eind van de workshop heb je je eigen plan van aanpak ontwikkeld die je ook meteen in de praktijk kunt gaan toepassen.
Voor wie:  Ouders uit de gemeente Raalte 
Wanneer:  Donderdag 22 november 2018 van 19.30 uur – 21.30 uur. Graag om 19.15 uur aanwezig.
Waar:  Jan van Arkelstraat 1 in Raalte
Aanmelden:  Via de aanmeldknop op de website www.cjgraalte.nl, let op: vol = vol
Meer informatie? www.cjgraalte.nl
Top