Logopedie binnen de brede school ‘de Springplank’.
 
Wat kan de logopedist voor uw kind betekenen?
 
De logopedist ondersteunt, behandelt bij spraakproblemen,  als verschillende klanken niet of fout worden uitgesproken of vervangen door een andere letter, hierdoor is uw kind niet of minder goed verstaanbaar.
Als uw kind stottert, niet vloeiend spreekt, helpt de logopedist.
 
De logopedist behandelt taalproblemen. Als uw kind zijn of haar gedachten niet goed onder woorden kan brengen. Als er sprake is van een te kleine woordenschat.
 
De logopedist behandelt als er sprake is van stemklachten, de stem is schor of hees. Hierdoor kan uw kind zich niet of minder goed verstaanbaar maken.
 
Heeft u twijfels rondom het gehoor van uw kind, de logopedist kan het gehoor meten.
 
De logopedist helpt als er sprake is van problemen met het eten of drinken, hierbij speelt vaak de sensorische informatieverwerking (gevoeligheid) in het mondgebied een rol. Maar ook de totale sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) kan inzichtelijk worden gemaakt en hierin kan de logopedist u van advies voorzien.
 
De logopedisten helpen uw kind met het lezen en de spelling, beide logopedisten zijn dyslexiegespecialiseerd.
 
De logopedie binnen de brede school ‘de Springplank’ is ook toegankelijk voor jong volwassenen of ouderen met een logopedische hulpvraag met betrekking tot:
  1. de stem en/ of de zangstem
  2. de adem
  3. de spraak, slecht verstaanbaar, stotteren en dysartrie (Parkinson)
  4. de taal, het niet goed onder woorden brengen van de gedachten, bijvoorbeeld na een beroerte als er sprake is van een afasie
  5. het gehoor, het gehoor kan getest worden in de praktijk
  6. het lezen en spellen, dyslexie
  7. de sensorische informatieverwerking, o.a. gevoeligheid in het mondgebied waardoor er sprake kan zijn van eet- en drinkproblemen.
  8. het slikken, verslikken bij ouderen, bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte.
 
Vergoeding:
Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De Logopediepraktijk Salland heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kijkt u voor extra informatie uw zorgpolis na.
 
Wilt u verder informatie of aanmelden voor logopedie:
Mailen naar:                                    info@logopediesalland.nl
Algemeen telefoonnummer:               0572 – 351100
Zie ook de web site:                         www.logopediesalland.nl
Logopedisten:          
         
Dorothé Groen-Schulten Tessa van Lohuizen