Naar de kinderfysiotherapeut
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.
Brede school de Springplank
Sinds de start van Brede school de Springplank begeleiden wij kinderen die moeite hebben bewegen op school. Dit kan zowel in de grote motoriek (lopen, stilstaan, moeite met de gymlessen, sporten, pijnklachten, etc) als de fijne motoriek (schrijven, voorbereidend schrijven, vouwen, kralen rijgen, etc) zijn. Ook begeleiden wij kinderen met bewegingsproblemen in combinatie met leer- en gedragsmoeilijkheden.
Kinderen die niet op de Springplank zitten, zijn ook van harte welkom ( 0-16 jaar).
In principe zijn wij ook in de schoolvakanties aanwezig.
Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 keer uit de basisverzekering vergoed. Het kost u geen eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig, dan worden deze, afhankelijk van uw verzekering, uit het aanvullend pakket vergoed. Chronische aandoeningen worden volledig vergoed.
Wilt u verdere informatie of u kind aanmelden?                                                                                        
Mailen kan naar: info@kinderfysiotherapieraalte.nl of bel  0572-356278.                                                              
Neem ook even een kijkje op onze website: www.kinderfysiotherapieraalte.nl
Kinderfysiotherapeut aanwezig op de Springplank: Annemarie Duteweerd