Binnen het project de Bibliotheek op school werkt basisschool de Springplank samen met de gemeente en bibliotheek. Doel van deze samenwerking is het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatie- en mediavaardigheden van leerlingen. Kinderen leren lezen op de basisschool, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen en/of voorgelezen worden. Bibliotheek en school trekken hierin samen op om de kinderen een rijke leesomgeving te bieden.

Binnen de school is er een schoolbibliotheek met een grote eigen collectie. Leesprojecten en mediawijsheid zijn hierbij de inhoudelijke pijlers. De bibliotheek stelt haar collectie boeken (fysiek en digitaal) beschikbaar en helpt  kinderen bij het leren lezen en het vinden en beoordelen van informatie.
Nieuwsgierig naar de boeken in de schoolbibliotheek van de Springplank? Neem hier een kijkje in de catalogus: http://dsh.raalte.kohaschool.nl en login met je bibliotheekpasnummer. Je wachtwoord is je voornaam in kleine letters gevolgd door het geboortejaar.